Spoločenská rubrika

Narodili sa

November 2017
Lilien Lacková
Jakub Sotoniak

štatistika za rok 2017


Uzatvorené manželstvá

Október 2017
Zuzana Štítiková a Tomáš Čierny

Katarína Strapcová a Jozef Spišiak

Radoslava Babicová a Ing. Jozef Pukančík

štatistika za rok 2017


Zomreli

November 2017
Mária Tomláková

štatistika za rok 2017


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2016: 1643

Žaškov na mape

AKTUALITY 

 Úradná tabuľa obce

Schválený rozpočet obce

Schválený rozpočet obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2017 uznesením č. 128/6/2017

Vyvesené: 15. 12. 2017

kliknite pre zobrazenie rozpočtu...

VZN 1 / 2017

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Vyvesené: 7. 12. 2017

kliknite pre zobrazenie VZN...


KPŠ - Pozvánka na Valné zhromaždenie

Výbor Občianskeho združenia - Klub priateľov športu Žaškov, pozýva všetkých členov a priaznivcov klubu na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 11. 12. 2017 (pondelok), o 18:00 hodine v hasičskej zbrojnici v Žaškove.

Občianske združenie - Klub priateľov športu Žaškov na základe článku 7., Stanov združenia vyhlasuje voľby do predsedníctva združenia, ktoré sa uskutočnia 11. 12. 2017 na Valnom zhromaždení združenia.

Záujemcovia o prácu v združení sa môžu prihlásiť u predsedu združenie pána Miroslava Záňa, č.t. 0905 651 910.Prosím všetkých občanov, ktorým nie sú ľahostajné naše deti aby sa zapojili do činnosti združenia a pomohli tak ďalej pokračovať v budovaní detského ihriska a organizovaní aktivít pre deti, mládež aj dospelých. Pokiaľ nebude prejavený záujem z Vašej strany budeme nútení zrušiť združenie a taktiež detské ihrisko.

kliknite pre zobrazenie pozvánky...


Voľby do orgánov samosprávnych krajov - výsledky

Výsledky volieb do Žilinského samosprávneho kraja 2017 v našej obci

kliknite pre zobrazenie výsledkov...


Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou

Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle §102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. za III. štvrťrok 2017.

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


 Rozšírenie kamerového systému v Žaškove

Na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pre rok 2016 v rámci priority 2 zvyšovacie bezpečnosti miest a obcí sme podali Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu s názvom: „Rozšírenie kamerového systému v obci Žaškov“. Po schválení žiadosti nám bola poskytnutá dotácia vo výške 6.000,00 €. Celkové náklady na realizáciu projektu vrátane povinnej spoluúčasti obce Žaškov predstavovali čiastku 10.339,20 €.

kliknite pre zobrazenie celej správy...


Polícia radí seniorom

Upozornenie policajného zboru SR.

kliknite pre zobrazenie upozornenia...

 

Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy