Spoločenská rubrika

Narodili sa

Máj 2018
Fabián Farko
Dávid Michal Bomba
Matúš Užek

štatistika za rok 2018


Uzatvorené manželstvá

Jún 2018
Mgr. Michaela Furindová a Albín Hlbočan

štatistika za rok 2018


Zomreli

Jún 2018
Ján Čado

štatistika za rok 2018


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2017: 1642

Žaškov na mape

PrebiehajÚCE projekty v našej obci

Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu

Zvýšenie energetickej efektívnosti a odstránenie tepelnotechnických a hygienických nedostatkov budovy kultúrneho domu.

 

kliknite pre zobrazenie projektu...


Výstavba zberného dvora v obci Žaškov

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

 

kliknite pre zobrazenie projektu...