Spoločenská rubrika

Narodili sa

Január 2018
Vincent Trčka
Mária Zelinová

štatistika za rok 2018


Uzatvorené manželstvá

December 2017
Dávid Úradníček a Simona Zetková

štatistika za rok 2017


Zomreli

Február 2018
Jaroslav Zaťko
Zuzana Turčinová

štatistika za rok 2018


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2017: 1642

Žaškov na mape

Voľby do SAMOSPRÁVNYCH Krajov 2017

Základné informácie pre voliča o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00. V prílohách nájdete zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu Žilinského samosprávneho kraja a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

Dokumenty na stiahnutie:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...
kliknite pre zobrazenie zoznamu kandidátov na predsedu ŽSK...
kliknite pre zobrazenie zoznamu kandidátov do zastupiteľstva ŽSK...


Delegovanie do okrskových volebných komisií

OBEC ŽAŠKOV zverejňuje v súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Elektronická  adresa na doručovanie „Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tlačivo a náležitosti, ktoré musí obsahovať „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?nr16-delegovanie