Voľby do Orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Dokumenty na stiahnutie:

kliknite pre zobrazenie informácie...
oznámenie o počte poslancov a vol. obvodov...
oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb...