Komisie pri OZ

Komisia na kontrolu vecí vo verejnom záujme

 • predseda komisie: Milan Mikuš
 • členovia komisie: Marian Lang, Bc. Pavol Pikla

 

Likvidačná komisia

 • predseda komisie: Bc. Pavol Pikla
 • členovia komisie: Ing. Anton Nemček, Marian Lang

 

Komisia školstva, kultúry, športu a sociálnych veci:

 • predseda komisie: Mgr. Darina Balleková
 • členovia komisie: Ing. Anton Nemček, Bc. Pavol Pikla

 

Komisia výstavby a rozvoja obce

 • predseda komisie: Emil Kurnota
 • členovia komisie: Ivan Dzúrik, Milan Mikuš

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

 • predseda komisie: Ivan Dzúrik
 • členovia komisie: Marián Lang, Ivan Javornický

Finančná komisia a správy majetku

 • predseda komisie: Ing. Vladimíra Kršková
 • členovia komisie: všetci poslanci OZ, ekonómka obce

 

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info