Uzatvorené manželstvá

Rok 2009 (do 30. 11. 2009)

 • Pavol Kacko a Zuzana Šarkoziová - 9. 1. 2009
 • Martina Langová a Jozef Papula - 14. 2. 2009
 • Zuzana Čierna a Milan Makovický - 28. 3. 2009
 • Ján Prachár a Mgr. Zuzana Halienová - 25. 4. 2009
 • Marek Chmara a Eva Stachuláková - 6. 6. 2009
 • Martina Škutová a Miroslav Hrabala - 13. 6. 2009
 • Michaela Hubčíková a Michal Lach - 27. 6. 2009
 • Ondrej Chovan a Mgr. Lucia Kovácsová - 04. 07. 2009
 • Miloslav Havko a Monika Laštíková - 11. 07. 2009
 • Mária Strapcová a Ján Povala - 25. 07. 2009
 • Mgr. Mária Kapinová a Milan Migo - 08. 08. 2009
 • Eva Karcolová a Miroslav Hlavatík - 05. 09. 2009
 • Ivan Hanko a Kristína Mériová - 12. 09. 2009
 • Zuzana Pirohová a Martin Dorozlo - 10. 10. 2009

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info