Uzatvorené manželstvá

Rok 2015

 • Ivan Krška a Dana Novotná - 10. 12. 2015
 • Ing. Janka Užeková a Maroš Bakala - 24. 10. 2015
 • Sláva Zaťková a Radko Žúbor - 3. 10. 2015
 • Mgr. Vladimír Sobek a Ing. Zuzana Mešková - 5. 9. 2015
 • Ing. Anton Kurnota a Mgr. Jana Petreková - 29. 8. 2015
 • Martin Nemček a Lívia Gallasová - 8. 8. 2015
 • Mgr. Silvia Sobeková a Ing. Ľubomír Godány - 1. 8. 2015
 • Peter Adamec a Dragana Slavkovičová - 25. 7. 2015
 • Bc. Martina Javornická - Miroslav Kucbel - 25. 7. 2015
 • Ivan Hampel – Veronika Palugová - 18. 7. 2015
 • Ľudovít Nemček a Veronika Ondrejová - 4. 7. 2015
 • Mgr. Ivana Maťková a Ing. Juraj Tomka - 27. 6. 2015
 • Viera Mikušová a Ján Chlúda - 23. 5. 2015
 • Patrícia Langová a Jaroslav Kubačka - 16. 5. 2015
 • Mária Štrbová a Peter Miháľ - 25. 4. 2015
 • Radoslav Kriška a Lucia Galovičová - 28. 3. 2015 

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info