Uzatvorené manželstvá

Rok 2010

 • Michal Hubčík a Katarína Langová - 6. 2. 2010
 • Ing. Miroslav Bieľ a Michaela Ganobčíková - 13. 2. 2010
 • Pavol Petrula a Mária Turčinová - 13. 2. 2010
 • Ján Halamček a Božena Dzureková - 1. 4. 2010
 • Jozef Janký a Jarmila Hanková - 6. 5. 2010
 • Marián Gluštík a Viera Drígeľová - 18. 6. 2010
 • Marcel Kapina a Katarína Bujnová - 19. 6. 2010
 • Alexander Mužila a Mgr. Miroslava Bieľová - 26. 6. 2010
 • Štefan Kubis a Bc. Jana Chmarová - 28. 8. 2010
 • Martin Škuta a Miroslava Štrbáňová - 4. 9. 2010
 • Ondrej Zelina a Bc. Andrea Šimeková - 2. 10. 2010
 • MUDr. Hubert Poláček a Mgr. Jana Furjelová - 9. 10. 2010
 • Ľubomír Košina a Katarína Maťašáková - 9. 10. 2010
 • Ján Tichý a Anna Svitková - 16. 10. 2010
 • Ing. Jozef Hanko a Eva Draganová - 20. 11. 2010
 • Jozef Furinda a Viera Hauková - 24. 11. 2010

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info