Obecný úrad

Kontakt

Úradné hodiny, kontakty na starostu a pracovníkov obecného úradu...

zobraziť viac...

Dokumenty

Miestne dane, Poplatky obce, Štatút obce, Záverečný účet obce, Všeobecne záväzné nariadenia, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, Spoločný program rozvoja obcí Dolnej Oravy

Miestne oznamy

Oznámenia obce Žaškov...

zobraziť viac...

 

Voľby

Informácie o voľbách do miestnej samosprávy, VÚC, parlamentných voľbách, voľbách prezidenta republiky a voľbách do Európskeho parlamentu...

zobraziť viac...

 

Zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok

Zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky na základe novelizácie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám...

zobraziť viac...

 

Tlačivá

Daňové tlačivá, Tlačivá ku komunálnym odpadom, Stavebné tlačivá, Tlačivá na výrub drevín

Úradná tabuľa obce

Dokumenty, ktoré musia byť vyvesené na Úradnej tabuli obce...

zobraziť viac...

 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa, Aktuálne výzvy, Oznamy a informácie, Archív verejného obstarávania

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info