Poľnohospodárske družstvo

Naše družstvo získalo ocenenie v rebríčku TOP 10 firiem Žilinského kraja

Denník Hospodárske noviny spolu s partnermi oceňujú najzdravšie firmy regiónov. Rebríček zostavili Hospodárske noviny v spolupráci s partnermi: generálny partner UniCredit Bank, odborným a dátovým partnerom Bisnode a odborným partnerom Deloitte. Rebríček je zostavený na základe verejne dostupných ukazovateľov z účtovných závierok.

Ocenené sú spoločnosti v kategóriách: obchodné spoločnosti s obratom 2-9,99 mil., obchodné spoločnosti s obratom 10-50 mil., výrobné spoločnosti s obratom 2-9,99 mil., výrobné spoločnosti s obratom 10-50 mil. V tomto ročníku je zaradená aj spoločná kategória pre obchodné a výrobné spoločnosti s obratom od 500 tis do 1,99 mil.

Cieľom rebríčka je oceniť spoločnosti, ktoré svojim zodpovedným prístupom prispievajú ku kvalite podnikateľského prostredia na Slovensku. Umiestnenie deklaruje, že firma je dôveryhodným a zodpovedne pôsobiacim podnikateľským subjektom, a tým ju možno považovať za stabilnú a ekonomicky zdravú spoločnosť s pozitívnym výhľadom do budúcnosti.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov za rok 2015 sa konalo dňa 14. novembra 2016 v Žiline. Ocenenie za PD Žaškov prevzal Ing. Ján Zachar, predseda PD.

kliknite pre zobrazenie ocenenia...


Zákaz jazdenia po poľnohospodárskych a lesných pozemkoch

Poľnohospodárske družstvo Žaškov, URBÁR – Pozemkové spoločenstvo a Obecný úrad Žaškov s okamžitou platnosťou ZAKAZUJÚ jazdenie po poľnohospodárskych a lesných pozemkoch v katastri obce Žaškov.

kliknite pre zobrazenie prílohy...


V obci Žaškov bolo založené JRD 24. 10. 1972 a hneď pri svojom vzniku bolo zlúčené s JRD Oravská Poruba. Poľnohospodárske družstvo Žaškov vzniklo rozdelením bývalého JRD 1. máj Oravská Poruba dňa 13. 3. 1991

PD obhospodaruje 940 ha poľnohospodárskej pôdy (z toho 101 ha ornej) v kat. území obce Žaškov a v kat. území obce Stanokovany. Rastlinná výroba sa zameriava na výrobu objemových krmovín (seno, siláž, senáž) pre potreby živočíšnej výroby. Hlavné pestované plodiny sú: kukurica na siláž, viacročné krmoviny. Živočíšna výroba sa orientuje na chov hovädzieho dobytka a oviec. Chováme cca 400 ks hovädzieho dobytka (z toho 190 ks dojníc) a 600 ks oviec plemena valaška. Hlavné trhové komodity sú: surové kravské mlieko, ovčie mlieko, ovčí syr, veľkonočné jahňatá. Na družstve pracuje 25 zamestnancov.

 

Kontakt

Adresa: Poľnohospodárske družstvo 027 21 Žaškov č. 591

Telefón: 043 / 5892372

Mobil (predseda): 0905 899 429

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info