STAVEBNÉ TLAČIVÁ

Tlačivá sa dajú vyplniť priamo v pdf súbore, ten si potom môžete vytlačiť.

 

Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzická osoba

kliknite pre zobrazenie návrhu...


 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - právnická osoba

kliknite pre zobrazenie návrhu...


 

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

kliknite pre zobrazenie návrhu...


 

Oznámenie o začatí stavby

kliknite pre zobrazenie oznámenia...


 

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť o stavebné povolenie - fyzická osoba

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť o stavebné povolenie - právnická osoba

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a vymedzenie stavebného pozemku pod výstavbu

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní - fyzická osoba

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní - právnická osoba

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť o povolenie zmeny termínu ukončenia stavby

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Ohlásenie stavebných úprav

kliknite pre zobrazenie ohlásenia...


 

Ohlásenie drobnej stavby

kliknite pre zobrazenie ohlásenia...


 

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne

kliknite pre zobrazenie ohlásenia...

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info