Urbár – pozemkové spoločenstvo

urbar

Vyplácanie dividend

Urbár - pozemkové spoločenstvo Žaškov oznamuje podielnikom, že sa budú v kancelárii Urbáru - pozemkové spoločenstvo vyplácať dividendy na rok 2017 nasledovne:

  • utorok 10. 10. 2017 od 15:00 do 18:00 - podielnici od č. d. 1 po č. d. 150
  • streda 11. 10. 2017 od 15:00 do 18:00 - podielnici od č. d. 151 po č. d. 300
  • štvrtok 12. 10. 2017 od 15:00 do 18:00 - podielnici od č. d. 301
  • utorok 17. 10. 2017 od 15:00 do 18:00
  • streda 18. 10. 2017 od 15:00 do 18:00

Správy za rok 2016


Čiastkové schôdze

Urbár - pozemkové spoločenstvo Žaškov oznamuje všetkým vlastníkom parciel v k. ú. Žaškov ktoré sú evidované ako les (mimo pozemkov, ktoré sú evidované na Urbár – pozemkové spoločenstvo Žaškov) sa budú konať čiastkové schôdze za účelom založenia združenia vlastníkov súkromných lesov v katastrálnom území Žaškov. Schôdze sa budú konať po určitých skupinách ako boli prezentované na Valnom zhromaždení Urbár- pozemkové spoločenstvo Žaškov. Tieto schôdze sa budú konať v mesiacoch Január - Február 2017 v Klube pod Kultúrnym domom.

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Zápisnice

zo zasadnutia výboru Urbáru – pozemkové spoločenstvo Žaškov


Zmluva

o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 zák. č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

kliknite pre zobrazenie zmluvy...


Pristúpenie

k zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov v spoločnej nehnuteľnosti v zmysle z. o pozemkových spoločenstvách.

kliknite pre zobrazenie pristúpenia...

Členstvo v spoločenstve

Kontakty Urbáru PS

Registrácia Urbáru PS

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info