AKTUÁLNE VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky

Výzva na predloženie cenovej kalkulácie

"Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva (slúži k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky)"

kliknite pre zobrazenie výzvy...
kliknite pre zobrazenie formulára pre cenovú kalkuláciu...

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info