welcome svk_flag eng_flag fra_flag ger_flag

AKTUALITY

Zber papiera

Obec Žaškov v spolupráci s firmou Brantner fatra s.r.o, uskutoční 6. 10. 2016 (štvrtok) zber papiera. Viac informácii sa dozviete v priloženom dokumente.


kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Zber elektroodpadu

Obec Žaškov v spolupráci s firmou Ekoray Námestovo oznamujú, že zber bude prebiehať od pondelka 10. 10. 2016. Viac informácii sa dozviete v priloženom dokumente.


kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Úradná tabuľa obce

Verejná vyhláška - začatie konania o odstránení stavby

Vyvesené: 29. 9. 2016

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Nové kontajnery na šatstvo

V obci pribudli ešte 2 kontajnery na šatstvo, textil, obuv a hračky.


kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Trnkárik reprezentoval obec na Podroháčskych slávnostiach

trnkarik_podrohacske_slavnosti

logo_ZMM

VÝSLEDKY 45. ročník

ŽAŠKOVSKÝ MINIMARATÓN

a

Deň Obce Žaškov

Obec Žaškov usporiadala 3. júla 2016 (nedeľa) 45. ročník bežeckého podujatia Žaškovský minimaratón a Deň obce Žaškov...


kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie dospelých

kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie detí

kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie najlepší pretekári a pretekárky z Oravy

kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie najlepší pretekári a pretekárky zo Žaškova


UPOZORNENIE

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov, upozorňuje svojich členov na povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2016 (článok 4 ods. 2 písm. b) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR). Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze, konanej 26. januára 2013 (http://www.obeczaskov.sk/dhz.htm), bol schválený členský príspevok DHZ nasledovne.
Člen DHZ vo veku 18-60 rokov v hodnote 4 €, člen DHZ vo veku nad 60 rokov v hodnote 2 €. Príspevok je možné uhradiť do 30. apríla 2016 u pokladníčky DHZ, pani Denisy Záňovej, Žaškov 406.
V prípade nedodržania termínu bude výbor DHZ postupovať podľa článku 5 ods. 3 a ods. 4 písm. c) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. (http://www.obeczaskov.sk/pdf/dhz_stanovy.pdf)


kliknite pre zobrazenie uznesenia...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2016

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2016 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2016 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...

kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...

kliknite pre zobrazenie oznámenia k poplatku za komunálne odpady...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy